IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om ett trygghetssystem för alla - Nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst

IAF har med utgångspunkt i myndighetens ansvarsområde tagit del av betänkandet och instämmer på en övergripande nivå i de överväganden som har gjorts angående att SGI kan beslutas utifrån historiska inkomster.