IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen

IAF har tagit del av utredningen Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52) med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde. IAF begränsar därför sina synpunkter till de förslag och bedömningar som berör arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och förslag som riktas direkt mot den egna myndigheteten.

I remissvaret framgår bland annat att förslagen behöver innefatta arbetslöshetskassorna genom lag- och förordningsändringar. Vidare behöver det införas en primär sekretessbestämmelse i Offentlighet och sekretesslagen (OSL) som gäller direkt för IAF så att myndigheten kan utföra det uppdrag utredningen föreslår.