IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om Ett förbättrat trygghetssystem för företagare - enklare och mer förutsägbart

IAF har utifrån myndighetens verksamhetsområde tagit del av betänkandet och har lämnat vissa påpekanden i tre av förslagen i utredningen.

IAF:s påpekanden avser bland annat förslaget till att permanenta de tillfälliga företagarreglerna, samordningen av inkomstunderlaget samt tillgången till arbetsmarknadsutbildningar.