IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om behöriga myndigheter enligt EU-förordning om en gemensam digital ingång

IAF har med utgångspunkt i myndighetens ansvarsområde tagit del av promemorian Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång och instämmer i promemorians bedömningar och förslag.