IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om beredskapsåtgärder vid ett avtalslöst brexit

IAF ser positivt på förslagen på åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit.

IAF har besvarat två promemorior som handlar om beredskapsåtgärder vid ett avtalslöst brexit. Båda syftar till att mildra konsekvenserna och underlätta för de medborgare som utan dessa åtgärder skulle drabbas hårt om Förenade kungariket, det vill säga Storbritannien och Nordirland, lämnar EU utan ett utträdesavtal. Åtgärderna som föreslås kommer dock endast träda i kraft om det brittiska utträdet sker utan ett avtal.