IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om Äldre har aldrig varit yngre - allt fler kan och vill arbeta längre

IAF har tagit del av betänkandet utifrån myndighetens verksamhetsområde och har inga invändningar mot förslaget.