IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regeringens promemoria om Lönegaranti och utbetalande myndighet (Ds 2017:67)

IAF har tagit del av förslagen och har inte några synpunkter på innehållet i förslagen.