IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Förslag till förordningsändringar till följd av proposition om moderna regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

IAF har inte några synpunkter på förslaget att allmän åklagare ska ges i uppgift att inleda förfaranden om hävning av en registrering som strider mot allmänna intressen.