IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underrättelser skickade till enheten Ersättningsprövning

Antal skickade underrättelser till enheten Ersättningsprövning fördelat per huvudorsak.

Dela sidan

Sidan granskad 2023-04-13