IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underrättelser skickade till arbetslöshetskassor

Antal skickade underrättelser fördelat på huvudorsakerna till varför Arbetsförmedlingen lämnat underrättelse till arbetslöshetskassorna.

Dela sidan

Sidan granskad 2023-04-13