IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Nya ersättningstagare

Nya ersättningstagare som inte fått arbetslöshetsersättning de senaste fem åren. Statistiken baseras på tidrapporteringen, det vill säga när personen var arbetslös.

Dela sidan

Sidan granskad 2023-04-13