IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Handläggningstid för enheten Ersättningsprövning

Handläggningstiden för att fatta beslut om varning eller avstängning efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt. En person ingår i statistiken för den månad då Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning fattade beslutet.

Dela sidan

Sidan granskad 2023-04-13