IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Återkrav

Här redovisas statistik över krav på återbetald arbetslöshetsersättning.

Dela sidan

Sidan granskad 2023-04-13