IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassorna - Nyckeltal

Nyckeltalen baseras på uppgifter från arbetslöshetskassornas årsredovisningar och uppdateras en gång per år.

Dela sidan

Sidan granskad 2023-04-13