IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassorna - Medlemsavgift

En arbetslöshetskassa tar ut medlemsavgifter av sina medlemmar. Medlemsavgiften ska täcka arbetslöshetskassans betalning av finansieringsavgift till staten, arbetslöshetskassans administrationskostnader och övriga kostnader.

Dela sidan

Sidan granskad 2023-04-13