IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassorna - Medlemsantal

Varje månad redovisar arbetslöshetskassorna uppgift om antal medlemmar till IAF. För åren 2004–2006 finns endast medlemsantalen per den 31 december för respektive år.

Dela sidan

Sidan granskad 2023-04-13