IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassorna - Finansieringsavgift

En arbetslöshetskassa betalar en finansieringsavgift till staten varje månad. Finansieringsavgiften regleras i 48 §, lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och faktureras av IAF.

Dela sidan

Sidan granskad 2023-04-13