IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Antal personer som fått arbetslöshetsersättning - ersättningstagare

Statistiken baseras på utbetalningsdatum. En individ räknas endast en gång, förutsatt att man gör urval på totalnivå.

Dela sidan

Sidan granskad 2023-04-13