IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Antal dagar med arbetslöshetsersättning

Statistiken baseras på utbetalningsdatum. Totalt antal utbetalda dagar för arbetslöshetsersättning redovisas. Ingen justering för eventuella återkrav är gjord.

Dela sidan

Sidan granskad 2023-04-13