På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2015:14

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011–2014

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar i denna rapport uppgifter om de individer som, valde att söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med...

Rapport

2015:13

Arbetslöshetskassornas hantering av omprövning av utträde vid bristande betalning av medlemsavgiften

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) kartläggning Arbetslöshetskassornas hantering av omprövning av utträde vid bristande betalning av medlemsavgiften...

Rapport

2015:12

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna...

Rapport

2015:11

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

IAF har genomfört en granskning av Arbetslöshetskassan Alfas (Alfa-kassan) tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna...

Rapport

2015:10

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

För att arbetslöshetskassorna ska kunna bedöma om en ersättningssökande vid en förstagångsprövning är berättigad till arbetslöshetsersättning...

Rapport

2015:9

Arbetslöshetskassornas eget kapital

IAF anser, med utgångspunkt från 44 § LAK och dess syfte, att huvudregeln är att en arbetslöshetskassa ska ha en nivå på det egna kapitalet som motsvarar maximalt...

Rapport

2015:8

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas

De arbetssökande ska regelbundet redovisa till Arbetsförmedlingen vilka aktiviteter som de har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Redovisningen ska göras i en aktivitetsrapport...

Rapport

2015:6

Förstagångsprövade företagarärenden vid Unionens arbetslöshetskassa

Av IAF:s plan för tillsyn och uppföljning för 2014 framgick att myndigheten under året skulle genomföra en löpande tematisk granskning av förstagångsprövade...

Rapport

2015:5

Förstagångsprövade företagarärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Av IAF:s plan för tillsyn och uppföljning för 2014 framgick att myndigheten under året skulle genomföra en löpande tematisk granskning av förstagångsprövade...

Rapport

2015:4

Arbetsförmedlingens återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingen anvisar arbetssökande till arbetsmarknadspolitiska program och ska återkalla anvisningen när han eller hon inte längre uppfyller villkoren för att...

Rapport