IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2020:11

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfa

IAF har granskat Arbetslöshetskassan Alfas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden. Arbetslöshetskassan har inom arbetslöshetsförsäkringen en...

Rapport

2020:10

På väg till arbete

I den här granskningen belyser IAF arbetssökandes erfarenheter av vägen till arbete. I form av ett magasin redovisar vi resultaten från ett antal intervjuer och en enkätundersökning...

Rapport

2020:9

Bristyrken och arbetslöshet

Vi har granskat hur väl arbetslöshetsförsäkringen fungerar som omställningsförsäkring för ersättningstagare som ska söka arbete i bristyrken. Syftet...

Rapport

2020:8

Arbetsförmedlingens centralisering av kontrollarbetet

Under hösten 2019 centraliserade Arbetsförmedlingen delar av sitt kontrollarbete till den nyinrättade enheten Granskning och kontroll. IAF har granskat genomförandet av förändringen...

Rapport

2020:7

Förslag till fördelning av tillfälligt bidrag till arbetslöshetskassorna

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag för hur ett tillfälligt bidrag om 100 miljoner kronor...

Rapport

2020:6

Arbetslöshetskassornas verksamhetsområden

Arbetslöshetskassorna har var och en sitt unika verksamhetsområde. Verksamhetsområdena är utformade på olika sätt, där vissa är mycket vida och omfattar stora...

Rapport

2020:5

Granskning av Journalisternas arbetslöshetskassa

IAF har granskat Journalisternas arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden. Förvaltning och organisation Granskningen visar att förvaltningen...

Rapport

2020:4

Underlag för bidrag till små arbetslöshetskassor

Underlag för bidrag till små arbetslöshetskassor Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2020 fått i uppdrag att lämna...

Rapport

2020:3

Den nya arbetsmarknaden - utmaningar för dagens arbetslöshetsförsäkring

IAF har granskat hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar i förhållande till nyare arbetsformer som har uppstått inom den så kallade gig- och delningsekonomin där...

Rapport

2020:2

Arbetslöshetskassornas avskrivning av återkrav

När arbetslöshetsersättning har blivit felaktigt utbetald ska arbetslöshetskassorna kräva tillbaka den utbetalda ersättningen. Varje år beslutar kassorna om återkrav...

Rapport