IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2017:7

Underrättelser och sanktioner för personer med aktivitetsstöd

Under 2016 deltog 367 000 personer i något arbetsmarknadspolitiskt program som gav rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Samma år beslutade Arbetsförmedlingen...

Rapport

2017:8

Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet

IAF har i två rapporter till regeringen redovisat och analyserat Arbetsförmedlingens underrättelser samt arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens sanktionsbeslut för...

Rapport

2017:5

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd

Det är enheten Ersättningsprövning på Arbetsförmedlingen som utreder och fattar beslut efter underrättelser från Arbetsförmedlingens lokala kontor när...

Rapport

2017:3

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar

Det finns inget krav i regelverket på att Arbetsförmedlingen ska anvisa arbetssökande till lediga platser, men när en platsanvisning är gjord finns det regler som Arbetsförmedlingen...

Rapport

2017:4

Översyn av bidraget till små arbetslöshetskassor

IAF har av regeringen fått i uppdrag att göra en översyn av bidraget till små arbetslöshetskassor med höga administrationskostnader. Sedan 2009 har staten betalat ett...

Rapport

2017:2

Översyn av branschspecifik specialreglering

IAF har undersökt den branschspecifika specialreglering som finns inom arbetslöshetsförsäkringen. Den branschspecifika specialregleringen fungerar till stora delar bra Analysen...

Rapport

2017:1

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa

IAF har utrett risken för att ersättning ska betalas ut från två arbetslöshetskassor för samma tid när en ersättningssökande byter arbetslöshetskassa...

Rapport

2016:29

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling

Mellan 2006 och 2008 sjönk antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna med 455 000 individer. Villkoren för att få arbetslöshetsersättning hade då skärpts samtidigt...

Rapport

2016:30

Försäkringskassans avstängningar från aktivitetsstöd

Försäkringskassan ska stänga av deltagare från rätten till aktivitetsstöd efter beslut från Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan ska även fatta...

Rapport

2016:27

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

IAF konstaterar i denna rapport att arbetslöshetskassornas totala administrations­kostnader har ökat något de senaste åren. Administrationskostnaderna uppgick 2015 till omkring...

Rapport