IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2022:7

Underrättelser, sanktioner och verkställanden 2021

Den här rapporten ger en övergripande bild av Arbetsförmedlingens, arbetslöshetskassornas och Försäkringskassans samlade kontrollarbete under 2021. Statistiken täcker...

Rapport

2022:6

Granskning av Småföretagarnas arbetslöshetskassa

2022:6 Granskning av Småföretagarnas arbetslöshetskassa IAF har granskat Småföretagarnas arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av...

Rapport

2022:5

Kontrollarbetets utveckling i en Arbetsförmedling i förändring

2022:5 Kontrollarbetets utveckling i en Arbetsförmedling i förändring Arbetsförmedlingen genomgår en reformering som berör hela verksamheten. Den här rapporten tar...

Rapport

2022:4

Felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna 2021 och 2020

2022:4 Felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna 2021 och 2020 För att bidra till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen...

Rapport

2022:3

Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete

2022:3 Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete IAF har fått i uppdrag av regeringen att undersöka och analysera vilka åtgärder som arbetslöshetskassorna har vidtagit...

Rapport

2022:2

Konsekvenser av de tillfälliga regeländringarna i arbetslöshetsförsäkringen

2022:2 Konsekvenser av de tillfälliga regeländringarna i arbetslöshetsförsäkringen De tillfälliga ändringarna i arbetslöshetsförsäkringen som infördes...

Rapport

2022:1

Fördelning av bidrag för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen 2022

2022:1 Fördelning av bidrag för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen 2022 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,...

Rapport

2021:17

Deltidsbegränsningen i arbetslöshetsförsäkringen

2021:17 Deltidsbegränsningen i arbetslöshetsförsäkringen 2017 förändrades den regel som begränsar hur länge en sökande kan få arbetslöshetsersättning...

Rapport

2021:16

Analys och utvärdering av arbetslöshetskassornas handläggningstider 2020

IAF har fått i uppdrag av regeringen att granska, analysera och utvärdera orsakerna till långa handläggningstider hos vissa arbetslöshetskassor under 2020. I granskningen...

Rapport