IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2022:1

Fördelning av bidrag för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen 2022

2022:1 Fördelning av bidrag för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen 2022 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,...

Rapport

2021:17

Deltidsbegränsningen i arbetslöshetsförsäkringen

2021:17 Deltidsbegränsningen i arbetslöshetsförsäkringen 2017 förändrades den regel som begränsar hur länge en sökande kan få arbetslöshetsersättning...

Rapport

2021:16

Analys och utvärdering av arbetslöshetskassornas handläggningstider 2020

IAF har fått i uppdrag av regeringen att granska, analysera och utvärdera orsakerna till långa handläggningstider hos vissa arbetslöshetskassor under 2020. I granskningen...

Rapport

2021:15

Enheten Ersättningsprövnings handläggning och handläggningstider

Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning har tidigare befunnit sig i en situation med långa handläggningstider av sanktionsärenden. IAF har granskat enheten...

Rapport

2021:13

Självserviceflödet - Har Arbetsförmedlingen skapat förutsättningar för en väl fungerande kontroll?

Självserviceflödet – Har Arbetsförmedlingen skapat förutsättningar för en väl fungerande kontroll? Självserviceflödet - Har Arbetsförmedlingen skapat...

Rapport

2021:12

Fungerar Arbetsförmedlingens kontroll av aktivitetsrapporter?

2021:12 Fungerar Arbetsförmedlingens kontroll av aktivitetsrapporter? Statistikens framställning - bilaga till rapport 2021:12 Kvalitetsdeklaration -bilaga till rapport 2021:12 IAF har i...

Rapport

2021:11

Övergången mellan arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

2021:11 Övergången mellan arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd När en arbetssökande skrivs in i ett arbetsmarknadspolitiskt program och byter ersättning...

Rapport

2021:9 - Reviderad i januari 2023

Identifierade risker för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen

2021:9 Identifierade risker för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2021:9 har rättats på sidan 8 och 43 då ett skrivfel...

Rapport