IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2023:13

Arbetsförmedlingens hantering av avvikelserapporter vid enheterna Granskning och kontroll

2023:13 Arbetsförmedlingens hantering av avvikelserapporter vid enheterna Granskning och kontroll Arbetsförmedlingens hantering av avvikelserapporter vid enheterna Granskning och...

Rapport

2023:12

Arbetsförmedlarens roll i kontrollen av arbetssökande

2023:12 Arbetsförmedlarens roll i kontrollen av arbetssökande Arbetsförmedlarens roll i kontrollen av arbetssökande Arbetsförmedlarna har god kännedom om sin roll i kontrollen...

Rapport

2023:11

Arbetslöshetskassornas ekonomi 2022

2023:11 Arbetslöshetskassornas ekonomi 2022 A-kassornas ekonomi var stabil 2022. Intäkter och kostnader uppgick till ungefär samma nivåer som 2021 vilket innebar att a-kassornas...

Rapport

2023:10

Likabehandling i kontrollfunktionen

2023:10 Likabehandling i kontrollfunktionen Den arbetssökandes kön eller härkomst påverkar varken arbetsförmedlare eller kontrollhandläggare när de får frågor...

Rapport

2023:9

Underrättelser, sanktioner och verkställanden 2022

Den här statistikrapporten ger en övergripande bild av Arbetsförmedlingens, arbetslöshetskassornas och Försäkringskassans kontrollarbete under 2022. Statistiken täcker...

Rapport

2023:8

Orsaker till och effekter av långa handläggningstider för underrättelser

2023:8 Orsaker till och effekter av långa handläggningstider för underrättelser Det behövs regler för när a-kassorna kan lägga samman underrättelser inför...

Rapport

2023:7

Arbetslöshetskassornas robusthet för samhällsstörningar, kris och höjd beredskap

2023:7 Arbetslöshetskassornas robusthet för samhällsstörningar, kris och höjd beredskap IAF har undersökt på vilket sätt arbetslöshetskassorna är...

Rapport

2023:5

Granskning av Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa

2023:5 Granskning av Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning av Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa IAF har granskat Pappersindustriarbetarnas...

Rapport

2023:6

Granskning av Arbetslöshetskassan Vision

2023:6 Granskning av Arbetslöshetskassan Vision Granskning av Arbetslöshetskassan Vision IAF har granskat arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av...

Rapport

2023:4

Anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen?

A-kassorna kan ha betalat ut 3,1 miljoner kronor felaktigt till personer som inte har varit anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, eller inte uppfyllt andra grundläggande...

Rapport