IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2015:3

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar i denna rapport kartläggningen av hur arbetslöshetskassorna hanterar arbetslöshetsersättning under...

Rapport

2015:1

Vem missköter sitt arbetssökande?

Den första september 2013 ändrades regelverket i arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat infördes nya krav på aktivt arbetssökande samt ett nytt sanktionssystem...

Rapport