IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2015:29

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Akademikernas erkända arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter...

Rapport

2015:28 Reviderad 2016-02-04

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok

IAF konstaterade i rapporten Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter (2014:22) att det fanns brister i hur Arbetsför­medlingen...

Rapport

2015:24

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt...

Rapport

2015:25

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna...

Rapport

2015:26

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Handelsanställdas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna...

Rapport

2015:27

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

IAF har genomfört en granskning av IF Metalls arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2015:23

Granskning av beslut efter underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna...

Rapport

2015:22

Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete

Huvudsyftet med denna rapport är att redovisa och analysera hur Arbetsförmedlingens uppföljning av lämnade anvisningar till arbete fungerar. I den mån det är möjligt...

Rapport

2015:21

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav visade sig redan under det förberedande arbetet vara god. Slutsatsen blev att undersökningen inte skulle inriktas på frågan...

Rapport

2015:20

Arbetslöshetskassornas sanktioner 2014 och första kvartalet 2015

I denna rapport har IAF redovisat och analyserat arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt som Arbetsförmedlingen lämnade...

Rapport