IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2016:6

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Fastighets arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Fastighets arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2016:5

Vilse i gränslandet

IAF har i tidigare uppdrag uppmärksammat att sökande som har arbetat i annat EU/EES-land eller i Schweiz får arbetslöshetsersättning i form av grundbeloppet i högre grad...

Rapport

2016:4

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

IAF har under 2015 granskat de meddelanden som arbetsförmedlingskontoren har skickat till arbetslöshetskassorna när den arbetssökande har misskött sitt arbetssökande,...

Rapport

2016:3

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar i denna rapport en kartläggning av omfattningen av uppdragstagarärenden, det vill säga ärenden som...

Rapport

2016:2

Implementering av de nya sanktionsreglerna för personer med aktivitetsstöd

Den 1 mars 2015 trädde nya åtgärdsregler inom aktivitetsstödet i kraft. Syftet med regeländringen var att samordna åtgärdsreglerna för aktivitetsstöd och...

Rapport

2016:1

Tid från arbetslöshet till utbetalning

I denna rapport har IAF undersökt vilka möjligheter det finns att minska tiden mellan arbetslöshet och utbetalning, dels med nuvarande regelverk och tillgängliga IT-lösningar,...

Rapport

2015:30

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Unionens arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Unionens arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2015:31

Uppbörden av finansieringsavgift -arbetslöshetskassornas medlemsuppgifter

Arbetslöshetskassornas medlemsuppgifter ligger till grund för den finansieringsavgift arbetslöshetskassorna varje månad betalar till staten. IAF har granskat underlag från...

Rapport

2015:32

Ekonomigranskning 2015

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) granskar varje år arbetslöshetskassornas årsredovisningar. Granskningen görs utifrån villkoren i Inspektionen...

Rapport

2015:29

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Akademikernas erkända arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter...

Rapport