IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2016:16

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor...

Rapport

2016:15

Arbetslöshetskassorna hanterar ärenden om arbetslöshetsersättning under tid med studier olika

Arbetslöshetskassorna hanterar ärenden om arbetslöshetsersättning under tid med studier olika Det finns skillnader i arbetslöshetskassornas hantering av ärenden där...

Rapport

2016:14

Arbetsförmedlingens handläggning vid uteblivet besök eller kontakt

När en arbetssökande inte har besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen ska han eller hon snabbt bli kallad till ett nytt besök eller en ny kontakt. Om personen har arbetslöshetsersättning...

Rapport

2016:13

Aktivitetsrapporter som saknar aktiviteter

Aktivitetsrapporter som saknar aktiviteter Arbetsförmedlingens hantering av aktivitetsrapporter behöver förbättras. IAF:s granskning visar omfattande brister i handläggningen...

Rapport

2016:12

Arbetslöshetskassornas eget kapital fortsatt stort

Arbetslöshetskassornas eget kapital fortsatt stort IAF genomförde 2015 en granskning av arbetslöshetskassornas eget kapital. Nu har nivåerna på det egna kapitalet följts...

Rapport

2016:11

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Transportarbetarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna...

Rapport

2016:9

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Lärarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2016:8

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av GS arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2016:10

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

IAF har genomfört en granskning av Arbetslöshetkassan Visions tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2016:7

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

IAF har genomfört en granskning av Arbetslöshetskassan Sekos tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport