IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2016:13

Aktivitetsrapporter som saknar aktiviteter

Aktivitetsrapporter som saknar aktiviteter Arbetsförmedlingens hantering av aktivitetsrapporter behöver förbättras. IAF:s granskning visar omfattande brister i handläggningen...

Rapport

2016:12

Arbetslöshetskassornas eget kapital fortsatt stort

Arbetslöshetskassornas eget kapital fortsatt stort IAF genomförde 2015 en granskning av arbetslöshetskassornas eget kapital. Nu har nivåerna på det egna kapitalet följts...

Rapport

2016:11

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Transportarbetarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna...

Rapport

2016:9

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Lärarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2016:8

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av GS arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2016:10

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

IAF har genomfört en granskning av Arbetslöshetkassan Visions tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2016:7

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

IAF har genomfört en granskning av Arbetslöshetskassan Sekos tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2016:6

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Fastighets arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Fastighets arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2016:5

Vilse i gränslandet

IAF har i tidigare uppdrag uppmärksammat att sökande som har arbetat i annat EU/EES-land eller i Schweiz får arbetslöshetsersättning i form av grundbeloppet i högre grad...

Rapport

2016:4

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

IAF har under 2015 granskat de meddelanden som arbetsförmedlingskontoren har skickat till arbetslöshetskassorna när den arbetssökande har misskött sitt arbetssökande,...

Rapport