IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2016:26

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

IAF har granskat samtliga 28 arbetslöshetskassors årsredovisningar för 2015. Granskningen visar att 5 av 28 årsredovisningar stämmer med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens...

Rapport

2016:25

Företag utan verksamhet

I rapporten Arbetslöshetskassornas hantering av "vilande företag" och "företag utan verksamhet" (IAF 2014:3) framgick att nio arbetslöshetskassor inte gjorde...

Rapport

2016:24

Arbetslöshetskassornas bosättningsbedömningar kan förbättras

Syftet med IAF:s kartläggning är att få en bild av hur arbetslöshetskassorna hanterar och bedömer bosättningsland när den sökande har arbetat i ett annat EU/EES-land...

Rapport

2016:23

Sanktioner inom aktivitetsstödet och arbetslöshetsförsäkringen

I en rapport till regeringen analyserar IAF arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens sanktioner efter att Arbetsförmedlingen har ifrågasatt en arbetssökandes rätt...

Rapport

2016:22

Omprövning av utträde vid bristande betalning

IAF konstaterade i rapporten Arbetslöshetskassornas hantering av omprövning av utträde vid bristande betalning av medlemsavgiften (IAF 2015:13) att det gjordes olika bedömningar...

Rapport

2016:21

Arbetslöshetskassornas hantering av överklaganden

IAF har kartlagt hur arbetslöshetskassorna hanterar överklaganden. Kartläggningen har gjorts dels genom en enkät till samtliga arbetslöshetskassor och dels genom att domare...

Rapport

2016:20 Reviderad 2016-10-20

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden

Arbetslöshetskassorna skiljer sig fortsatt åt i hur de hanterar uteslutningar och frånkännanden, samt återkrav som inte går vidare för prövning av sanktion.

Rapport

2016:19
2016:18

Kontrollen av arbetssökande varierar mellan Arbetsförmedlingens kontor

Kontrollen av arbetssökande varierar mellan Arbetsförmedlingens kontor Det finns mätbara skillnader mellan Arbetsförmedlingens kontor i hur väl de utför kontrollen av...

Rapport

2016:17

Använder a-kassorna Försäkringskassans e-tjänst när ansökningar måste kompletteras?

Arbetslöshetskassorna bör bli bättre på att använda Försäkringskassans elektroniska tjänst LEFI Online i ärenden där personer har skickat in ansökningar...

Rapport