IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Förlängd väntetid på utbetalningar från flera arbetslöshetskassor

Oftast tar det två till tre veckor att få beslut och sin första utbetalning från arbetslöshetskassorna. Veckostatistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, visar att hälften av de som fick sin första utbetalning under vecka 2 har väntat upp till fem veckor.

Veckostatistiken från vecka 3 2023  visar att hälften av de som fick sin första utbetalning hos Arbetslöshetskassan Alfa, Kommunalarbetarnas och Unionens arbetslöshetskassor väntade upp till sju veckor. De övriga arbetslöshetskassorna hade en väntetid på mellan en och sex veckor.

Nytt handläggningssystem påverkar väntetiden

– Vi vill att väntetiden ska vara så kort som möjligt så att de som har sökt om arbetslöshetsersättning snabbt ska få den dagpenning de har rätt till. Vi följer situationen nära och vi vet att a-kassorna arbetar intensivt, säger Cathrine Carlberg som är enhetschef vid granskningsenheten på IAF och fortsätter: 

 De främsta orsakerna till situationen tycks vara gemensamma för flera arbetslöshetskassor: den säkerhetsrelaterade incidenten i december 2022 och bytet till ett nytt handläggningssystem som bidrar till effektivitetsproblem som tyvärr förlänger väntetiden på att göra utbetalningar.

Vid den säkerhetsrelaterade incidenten i december 2022 var arbetslöshetskassornas it-system stängda under fem dagar. Då kunde inga ärenden handläggas och inga utbetalningar genomföras. Under vecka 49 kunde enbart en femtedel av arbetslöshetskassornas utbetalningar genomföras. Under vecka 50 kunde fler utbetalningar genomföras. 

Det nya handläggarsystemet infördes hos arbetslöshetskassorna under 2022. Unionens a-kassa var först med att börja använda systemet, och sedan slutet av november använder alla arbetslöshetskassor det nya handläggarsystemet. Systemet ska bidra till att handläggningen blir mer effektiv och enhetlig mellan arbetslöshetskassorna. 

 Arbetslöshetskassorna har infört det nya systemstödet vid olika tidpunkter och har därmed hunnit använda det olika länge. De varierar också hur många ärenden de har att hantera. Vi har fått information om att intensivt arbete pågår med att förbättra funktionaliteten samt vissa prestandaproblem, säger Cathrine Carlberg.

Ett tillsynsärende gentemot Unionens a-kassa

IAF har ett pågående tillsynsärende om förlängd väntetid och det är riktat mot Unionens a-kassa. Unionens a-kassa var först ut med att införa det nya handläggningssystemet. IAF beslutade att följa upp införandet inom ramen för det pågående tillsynsärendet för att se vad införandet ger för konsekvenser på handläggningen. Parallellt med tillsynsärendet har IAF även kontakt med arbetslöshetskassornas serviceorganisation Sveriges a-kassor som är den organisation som tillhandahåller arbetslöshetskassornas systemstöd. 

 Utöver tillsynsärendet med Unionens a-kassa så har vi just nu inga andra öppna tillsynsärenden om förlängda väntetider. Det beror på att huvudproblemen för den nuvarande situationen är gemensamma för alla arbetslöshetskassor. Men vi bevakar detta noga och prövar regelbundet om vi ska starta nya ärenden, säger Cathrine Carlberg.

Statistik om väntetid finns i statistikdatabasen

Statistik om arbetslöshetskassornas väntetider presenteras i IAF:s veckostatistik  som presenteras på måndagar samt i statistikdatabasen som båda finns på iaf.se. 

I statistiken beskrivs begreppet väntetid som antalet veckor från den vecka en person skickar in sin första tidrapport till den vecka personen får sin första utbetalning från arbetslöshetskassan. Endast nya ärenden, så kallade förstagångsprövningar ingår i statistiken. Väntetiden redovisas som median.

Frågor om enskilda ersättningsärenden

IAF kan inte agera i enskilda ersättningsärenden. Vi hänvisar personer som väntar på ersättning till sin a-kassa som ansvarar för att svara på frågor om sin handläggning och det enskilda ärendet.