IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF förelägger Unionens a-kassa att vidta åtgärder för att nå kortare handläggningstider

IAF förelägger Unionens a-kassa att vidta åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för de som söker arbetslöshetsersättning för första gången.

Bakgrunden till beslutet är att väntetiden för förstagångsutbetalningar har blivit allt längre. I vecka 34 var medianväntetiden nio veckor för Unionens a-kassa. 

ccarlberg_1600.jpg Det är orimligt att personer ska vänta så länge på sin första utbetalning. Att få sin ersättning i rimlig tid är viktigt för att kunna fokusera på sitt arbetssökande, säger Cathrine Carlberg som är chef vid granskningsenheten på IAF. 

IAF har ett tillsynsärende med Unionens a-kassa där IAF har följt upp arbetslöshetskassans åtgärder under en längre tid. 

 Vi vet att arbetslöshetskassan har utökat personalstyrkan och jobbar intensivt med att nå kortare väntetider, men vi ser inte att åtgärderna har givit effekt ännu. Därför beslutar vi nu att förelägga arbetslöshetskassan, säger Cathrine Carlberg. 

Senast 29 december ska den genomsnittliga väntetiden vara maximalt fem veckor

Senast den 18 september ska Unionens a-kassa redogöra för de åtgärder som ska bidra till att nå kortare handläggningstider. 

I föreläggandet informerar IAF att myndigheten ser allvarligt på att handläggningen i andra ärendeslag tar för lång tid för Unionens a-kassa. 

– En arbetslöshetskassa tar flera typer av beslut som innebär myndighetsutövning. Ett är att besluta om rätt till ersättning, ett annat är att besluta om sanktion vid misstänkt misskötsamhet i arbetssökandet. Båda dessa ärendeslag ska hanteras skyndsamt, säger Cathrine Carlberg.