På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4692-18

Fråga i målet var om arbetslöshetsersättning kunde beviljas jämsides med studier som låg på en studietakt om 75 procent. Eftersom studietakten inte var 100 procent ansågs den sökande i första hand vara studerande och arbetslöshetsersättning beviljades inte.

Kammarrätten i Stockholm meddelade inte prövningstillstånd (mål nr 4067-19). Beslutet om att inte bevilja prövningstillstånd har vunnit laga kraft. Förvaltningsrättens dom står därför fast.

Den sökande hade studerat till en kandidatexamen i en studietakt om 75 procent jämsides med sitt arbete. Hen blev arbetslös och planerade att fortsätta att studera i samma takt som förut och ansökte därför om arbetslöshetsersättning jämsides med studierna. 

Huvudregeln är att arbetslöshetsersättning inte lämnas till en sökande som deltar i utbildning (10 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF), men undantag finns i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo). Ett undantag avser utbildning som bedrivs på heltid under vissa förutsättningar (16 § ALFFo). 

Förvaltningsrätten gjorde följande bedömning. Då den sökandes studier inte uppgick till heltid omfattades inte hen av 16 § ALFFo. Den sökande omfattades inte heller av 14 § samma förordning då en kandidatexamen inte kan anses syfta till att ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller att underlätta omställning från ett arbete till ett annat, i den meningen som förordningen åsyftar. Förvaltningsrätten ansåg att den sökande var studerande och att hen inte omfattades av några undantag som kan ge rätt till ersättning trots studier.