På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sandra jobbar som jurist

– Som jurist deltar jag i granskningsuppdrag tillsammans med kollegor från gransknings- och analysenheten. Min roll är först och främst ha koll på regelverket. Det kan handla om att orientera mig och granskningsgruppen på föreskrifter för organisationen som vi granskar, eller kunna genomföra ärendegranskning utifrån ett rättsligt perspektiv, berättar Sandra som är en av juristerna på IAF.

Bild på Sandra, jurist vid IAF

Introduktion till jobbet

– När jag började på IAF fick jag en handledare från start. Det var en bra introduktion för att snabbt komma in i arbetet. Jag kände snabbt att det här är en arbetsplats där jag själv får möjlighet att ta ansvar för mitt jobb. Verksamheten lyssnar på mina förslag och initiativ och jag lär mig mycket genom samarbetet tillsammans med andra, berättar Sandra.

Regelverket i fokus

På IAF finns en rättsenhet som utöver att delta i granskningsuppdrag arbetar med att följa hur regelverket kring arbetslöshetsförsäkringen utvecklas. Enheten ansvarar också för att föra statens talan i rättsliga processer som rör arbetslöshetsförsäkringen.  För att kunna följa rättsutvecklingen och även för att få vägledande avgöranden bevakar enheten domar från förvaltningsdomstolarna.

– Jag läser och analyserar domen. Sedan har vi föredragningar med enhetens jurister och bedömer om IAF ska överklaga för att få vägledande dom om olika bestämmelser inom arbetslöshetsförsäkringen.

De är arbetslöshetskassorna som fattar beslut om en person har rätt till arbetslöshetsersättning. Syftet med att IAF följer rättsutvecklingen och överklagar domar är att få vägledande avgöranden och på så sätt tydliggöra regelverket. Arbetslöshetskassorna får därigenom vägledning i sitt beslutsfattande om arbetslöshetsersättning.

Eget analysarbete och samarbete

– IAF är en arbetsplats där jag som jurist får arbeta kvalitativt. Jag har bra förutsättningar för att göra djupare analyser vid domsläsning och arbetet med lagstiftningen inom vårt verksamhetsområde.

– Jag uppskattar också samarbetet i de olika granskningsuppdragen som jag deltar i. Det är utvecklande och givande eftersom det finns så mycket samlad kunskap i en uppdragsgrupp.