IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

The Swedish Unemployment Insurance Funds

In the list below you find the unemployment insurance funds in Sweden. Follow the link below to find the same information in Swedish.

 • Unemployment Insurance und for university graduates

  (Akademikernas arbetslöshetskassa)

 • The Alfa Unemployment Insurance Fund

  (Arbetslöshetskassan Alfa) 

 • The Unemployment Insurance Fund for Service and Communications Employees (SEKO)

  (Arbetslöshetskassan för Service och Kommunikation)

 • The Vision Unemployment Insurance Fund

  (Arbetslöshetskassan Vision, formerly SKTFs arbetslöshetskassa) 

 • The Building Workers' Unemployment Insurance Fund

  (Byggnads arbetslöshetskassa)

 • The Electricians' Unemployment Insurance Fund (EAK)

  (Elektrikernas arbetslöshetskassa)

 • The Building Maintenance Workers' Unemployment Insurance Fund

  (Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa)

 • The Financial and Insurance Employees' Unemployment Insurance Fund

  (Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa)

 • GS Unemployment Insurance Fund

  (GS Arbetslöshetskassa)

 • The Dockworkers’ Unemployment Insurance Fund

  (Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa)

 • The Commercial Employees’ Unemployment Insurance Fund (HA)

  (Handelsanställdas arbetslöshetskassa)

 • The Hotel and Restaurant Workers' Unemployment Insurance Fund

  (Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa)

 • Industrial and Metal workers´ Unemployment Insurance Fund

  (IF Metalls arbetslöshetskassa)

 • The Journalists' Unemployment Insurance Fund

  (Journalisternas arbetslöshetskassa)

 • The Municipal Workers' Unemployment Insurance Fund (KAAK)

  (Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa)

 • The Management Staff's Unemployment Insurance Fund

  (Ledarnas arbetslöshetskassa)

 • The Food Workers' Unemployment Insurance Fund

  (Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa)

 • The Teachers' Unemployment Insurance Fund

  (Lärarnas arbetslöshetskassa)

 • The Pulp and paper Workers' Unemployment Insurance Fund

  (Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa)

 • The Unemployment Insurance Fund for Entreprenuers (SmåA)

  (Småföretagarnas arbetslöshetskassa)

 • ST's Unemployment Insurance Fund

  (STs Arbetslöshetskassa)

 • The Swedish Workers' Unemployment Insurance Fund (SAAK)

  (Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa)

 • The Salesmen’s Unemployment Insurance Fund

  (Säljarnas arbetslöshetskassa)

 • The Transport Workers’ Unemployment Insurance Fund

  (Transportarbetarnas arbetslöshetskassa)

 • The Union’s Unemployment Insurance Fund

  (Unionens arbetslöshetskassa)