IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Väntetid – nytt mått i IAF:s statistikdatabas

IAF följer arbetslöshetskassornas handläggning genom att mäta hur lång tid det tar att få sin första utbetalning från arbetslöshetsförsäkringen. Från och med den 8 februari 2021 mäts tiden som väntetid och det blir ett nytt mått som ersätter det tidigare måttet genomströmningstid i statistikdatabasen. Väntetiden mäts från att en arbetslöshetskassa tar emot en ny tidrapport till att den första ersättningen är utbetald.

Väntetid blir ett mer rättvisande mått

– Genom att mäta tiden från det att arbetslöshetskassan har tagit emot första tidrapporten till dess att första ersättningen är utbetald får vi ett mer rättvisande mått, säger Jessica Idbrant som är chef för analysenheten vid IAF med ansvar för statistikdatabasen.  

Statistikdatabasen kommer från och med den 8 februari att ha uppgifter om arbetslöshetskassornas väntetider från och med april 2015 och framåt. Väntetiden mäts per vecka och presenteras som mediantid. 

Genomströmningstiden missvisande

Det tidigare måttet som kallades genomströmningstid utgick från den vecka en person hade blivit arbetslös fram till att den första utbetalningen gjordes. Eftersom många ersättningssökande dröjer flera veckor och ibland flera månader med att skicka in sin första tidrapport till arbetslöshetskassan, blir måttet missvisande, och mäter inte den faktiska handläggningstiden för arbetslöshetskassorna.

– Jämfört med det tidigare måttet så blir väntetiden cirka två veckor kortare jämfört med genomströmningstiden, och mätningen avser den tid som arbetslöshetskassan handlägger ett ärende, säger Jessica Idbrant.

Nya måttet gäller från 8 februari

Statistikrapporter för det gamla måttet genomströmningstid kan tas fram i statistikdatabasen fram till den 5 februari klockan 15. 

Statistikrapporter för det nya måttet väntetid kan tas fram i statistikdatabasen från och med den 8 februari klockan 9. 

Under tiden som statistikdatabasen laddas med det nya måttet visas ett meddelande om att rapporten är tillfälligt stängd. 

Det nya måttet väntetid beskrivs mer i detalj i vår promemoria om väntetid som finns i länklistan nedan.