IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tipsa IAF om risker och brister

Nu startar IAF en tipsfunktion på iaf.se där allmänheten kan lämna tips om risker och brister inom arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen. Förhoppningen är att tipsen kan användas i myndighetens tillsynsarbete.

– Att få in tips om hur allmänheten upplever de trygghetssystem som vi har tillsyn över är värdefullt för oss, säger Annelie Westman som är chef för granskningsenheten på IAF.  

IAF har sedan tidigare en process där medarbetarna på IAF regelbundet fångar in, värderar och följer upp brister och risker inom myndighetens tillsynsområde. Tipsfunktionen på iaf.se blir ett komplement till det arbetssättet.

– De tips som kommer in kommer vi att använda i vår samlade riskanalys och förhoppningen är att de kan bidra när vi väljer vilka granskningar vi ska starta, förklarar Annelie Westman. 

Tipsen lämnas anonymt i ett formulär här på iaf.se.