IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tillsyn startar för arbetslöshetskassor med lång genomströmningstid

Flera arbetslöshetskassor har just nu lång genomströmningstid för nya ersättningsärenden. Det innebär att arbetssökande får vänta väldigt länge – i vissa fall mer än fem månader – på att få besked om hen har rätt till arbetslöshetsersättning. Nu startar IAF ett tillsynsärende som ska följa upp genomströmningstiden för tre arbetslöshetskassor.

Kassorna som berörs är Arbetslöshetskassan Alfa, Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa samt Småföretagarnas arbetslöshetskassa. 

– Det är alldeles för många arbetssökande som får vänta alldeles för länge på besked om sin arbetslöshetsersättning och att få ersättningen utbetald. Genom vår tillsyn vill vi följa upp arbetslöshetskassornas åtgärder för att få ned väntetiden för sina medlemmar, berättar Annelie Westman som är chef för granskningsenheten vid IAF. 

Kassaföreståndaren och styrelseordföranden för de arbetslöshetskassor som ingår i tillsynsärendet har kallats till möten med IAF. Där får de redogöra för varför genomströmningstiden är lång, konsekvenserna av detta och vilka åtgärder de har vidtagit och planerar att vidta för att de ska återgå till normala nivåer.

IAF har sedan tidigare ett pågående tillsynsärende med anledning av lång genomströmningstid hos Småföretagarnas arbetslöshetskassa. Det ärendet förs nu samman med detta tillsynsärende som följer upp genomströmningstiderna. Fler arbetslöshetskassor kan komma att ingå i tillsynsärendet om de får längre genomströmningstid.