IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fusion mellan Unionens och Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa den första september 2019

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har den 4 juli 2019 godkänt fusionsavtal mellan Unionens arbetslöshetskassa och Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa.

Det innebär att Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa  går upp i Unionens arbetslöshetskassa den första september 2019 och att medlemmarna i Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa då blir medlemmar i Unionens arbetslöshetskassa.