IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Färre karensdagar när ändringar i lagen börjar gälla

Från och med 2 juli minskar antalet karensdagar från sju till sex dagar för att få rätt till arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet. Det blir nytt i samband med att ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring börjar gälla. Ändringar berör också rätten till inkomstrelaterad ersättning, förtroendeuppdrag och hur pensionen omräknas till dagsbelopp. Även förordningen om arbetslöshetsförsäkring blir ändrad i samband med detta.

Samtliga uppdateringar finns i IAF:s regelsamling från och med den 2 juli 2018. Du som prenumererar på uppdateringar i samlingen får notiser om författningsändringarna i samband med att de börjar gälla.

Här presenteras en sammanfattning av ändringarna.

Rätten till inkomstrelaterad ersättning

Rätten till inkomstrelaterad ersättning förutsätter medlemskap i en arbetslöshetskassa under minst tolv sammanhängande månader (medlemsvillkoret). Det är alltså att medlemskapet ska vara sammanhängande som är det nya (7 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Sedan är det så att arbetslöshetskassan vid prövning av medlemsvillkoret ska bortse från avbrott i medlemskapet som understiger en kalendermånad under förutsättning att den sammanlagda avbrottstiden inte överstiger åtta veckor. Detta gäller dock inte avbrott som beror på beslut om uteslutning (2 b § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFO).

Förtroendeuppdrag jämställs med förvärvsarbete

Tid med förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning ska jämställas med tid med förvärvsarbete (13 b § ALF).

Förtroendeuppdrag ska dock inte anses utgöra lämpligt arbete vid tillämpning av bestämmelserna om varning och avstängning (44 a – 44 b §§ ALF).

Dagar med förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet ska tillgodoräknas vid prövning om en sökande har arbetat 80 dagar och därmed på nytt kunna beviljas ersättning (46 b § ALF).

Sänkt karenstid

Karensvillkoret för rätten till dagpenning sänks från 7 dagar till 6 dagar (21 § ALF).

Övriga ändringar

I och med att 27 § ALF upphör har det blivit följdförändringar i 26 och 31 §§ som innebär att hänvisningen till 27 § tas bort.

En ändrad 32 § ALF som innebär att om en sökande får allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete så ska dagpenningen minskas med pensionen.

I 5 § ALFFO anges hur pensionen ska omräknas till dagsbelopp.