IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning 2020

Idag har IAF lämnat in sin årsredovisning till regeringen.

Cirkeldiagram som visar kostnadsfördelning under 2020

För 2020 hade IAF ett förvaltningsanslag på 73,6 miljoner kronor och ett överföringsbelopp från 2019 på 1,5 miljoner kronor.  För 2020 uppgick myndighetens förvaltningskostnader till 77,1 miljoner kronor vilket innebär att 1,9 miljoner av anslagskrediten har använts. Bilden visar hur myndighetens kostnader var fördelade mellan personal, it, drift- och lokalkostnader under 2020. 

 

Årsredovisningens indelning

  • Kapitel 1 redovisar våra uppdrag enligt regleringsbrevet.
  • Kapitel 2 beskriver år 2020 i förhållande till coronapandemin.
  • Kapitel 3-5 beskriver vårt resultat från våra olika verksamhetsgrenar.
  • Kapitel 6-7 beskriver vår samverkan och kompetensförsörjning.
  • Kapitel 8 innehåller tabeller över fördelningen av verksamhetens kostnader.
  • Kapitel 9 innehåller en effektanalys av årets resultat.
  • Kapitel 10 innehåller myndighetens finansiella redovisning. 
  • Kapitel 11 innehåller generaldirektörens undertecknande av redovisningen.