IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underlag för bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag att lämna ett underlag för bidrag till arbetslöshetskassor. Förslaget har beräknats genom en beräkningsmodell som regeringen fastställde 2009.

IAF föreslår att följande arbetslöshetskassor får bidrag 2018:

Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa 1 441 203 kr
Journalisternas arbetslöshetskassa 6 002 kr
Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa 306 495 kr
Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa    1 213 799 kr
Svensk Handels arbetslöshetskassa 980 748 kr
Sveriges Arbetares arbetslöshetskassa 1 339 412 kr
Säljarnas arbetslöshetskassa

1 469 665 kr