IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tillsynsärende gentemot Alfakassan är avslutat

Alfakassan har förkortat sina väntetider för förstagångsutbetalningar. IAF har därför avslutat tillsynsärendet gentemot a-kassan och går inte vidare med det föreläggande som riktades till a-kassan i april 2023.

Alfakassan uppnådde målet med maximalt fem veckors väntetid den 31 oktober 2023 och har väntetider på rimliga nivåer sedan några veckor tillbaka. 

IAF kommer fortsatt följa handläggningstiderna för samtliga myndighetsutövande åtgärder inom arbetslöshetskassans verksamhet och kan vid behov öppna ett nytt tillsynsärende eller förelägga om att vidta åtgärder.

Tillsynsärendet för Alfakassan avslutades 3 november.