IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Statistik från IAF

I juni 2018 fick 82 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en a-kassa. Totalt betalades 899 miljoner kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

I maj 2018 var det 90 000 personer som fick arbetslöshetsersättning, och 1 133 miljoner kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen.

I april 2018 var 3,6 miljoner personer i Sverige medlemmar i en arbetslöshetskassa.

Varje månad redovisar IAF aktuell statistik om antalet personer som fått arbetslöshetsersättning, och hur stort belopp som betalats ut från Sveriges 27 arbetslöshetskassor.

Diagram som visar antalet personer i tusental som fått arbetslöshetsersättning i juni 2018

Diagrammet ovan visar antalet tusental personer som fått arbetslöshetsersättning från en a-kassa i juni 2018.

Diagram som visar utbetald ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i tusental kronor för juni 2018

Diagrammet ovan visar utbetald ersättning från Sveriges a-kassor, i tusental kronor, i juni 2018.