IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Nya nyckeltal i statistiken om arbetslöshetskassorna

Arbetslöshetskassornas nyckeltal i vår statistikdatabas har utökats med uppgifter om personalkostnader och antal anställda.

Uppgifterna om personalkostnader går att söka ut per medlem och per ersättningstagare för samtliga arbetslöshetskassor. Uppgifterna hämtas från arbetslöshetskassornas årsredovisningar och uppdateras därför årsvis. 

Uppgifterna om antal anställda i arbetslöshetskassorna finns från och med 2016. Statistiken är även uppdelad på kön. 

IAF använder uppgifterna i sin uppföljning och tillsyn av arbetslöshetskassorna.