IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Nya föreskrifter på IAF

Den 31 mars beslutade IAF att utfärda två nya föreskrifter. Ändringarna berör föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring och föreskrifter om storlek på avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan.

Föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring

Föreskrifterna i IAFFS 2021:1 innebär att 2 kap. 11 § i IAF:s föreskrifter IAFFS 2018:2 om arbetslöshetsförsäkring ändras. Genom ändringsföreskrifterna tar IAF bort kravet att det bara är regelmässigt utbetalade ersättningar som ska ligga till grund för beräkningen av tid med avgångsvederlag.

Föreskrifterna börjar gälla den 1 maj 2021.

Föreskrifter om storlek på avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

IAFFS 2021:2 är nya föreskrifter och de innebär en höjning från 4 kronor till 7 kronor av avgiften för personer som får ersättning enligt grundförsäkringen utan att vara anslutna till den kompletterande arbetslöshetskassan (Arbetslöshetskassan Alfa) eller medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

Föreskrifterna börjar gälla den 3 maj 2021 med vissa övergångsbestämmelser.