IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Nya föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete träder i kraft 1 juni

Den 1 juni 2024 börjar nya föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete att gälla. Föreskrifterna omfattar arbetssökande som har arbetslöshetsersättning och personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Mathias Wahlsten, generaldirektör vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen– Ett mål med de nya föreskrifterna är att på ett tydligt sätt tala om när det är dags att utvidga sitt geografiska och yrkesmässiga sökområde, säger Mathias Wahlsten som är generaldirektör vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). 

Allmänna råd ger rekommendationer om yrkesmässigt och geografiskt sökområde

För att underlätta tolkningen av föreskrifterna har IAF nu valt att förtydliga några av bestämmelserna genom allmänna råd. IAF ger till exempel allmänna råd kring reglerna om yrkesmässigt och geografiskt sökområde i de nya föreskrifterna.  Allmänna råd är inte bindande, men ger en generell rekommendation om hur man kan eller bör handla i ett visst hänseende.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete (IAFFS 2024:1) är en viktig del av regelverket som arbetslöshetskassorna, och Arbetsförmedlingen ska följa i sin handläggning och kontrollarbete inom arbetslöshetsersättningen.