IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ny månadsstatistik från IAF

I november 2019 fick drygt 99 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades mer än 1,15 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

I oktober var antalet medlemmar i en arbetslöshetskassa 3 650 223 personer. 

Under rubriken Arbetslöshetsförsäkringen i siffror kan du läsa hur många som får arbetslöshetsersättning, hur mycket pengar som betalas ut och hur många som är medlemmar i en arbetslöshetskassa i förhållande till arbetskraften. Där finns också antalet fördelat mellan kvinnor och män.

I statistikdatabasen kan du göra sökningar på annan statistik om arbetslöshetsförsäkringen som du är intresserad av.