IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ny statistik från IAF

I mars 2019 fick nästan 100 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades knappt 1,15 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Under rubriken Arbetslöshetsförsäkringen i siffror kan du läsa hur många som får arbetslöshetsersättning och hur mycket pengar som betalas ut månad för månad. 

Du kan också se hur många som är medlemmar i en arbetslöshetskassa. I februari 2019 var drygt 3,6 miljoner personer med i en a-kassa i relation till arbetskraften som låg på drygt 5,2 miljoner personer.