IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ny lag om uppgiftsskyldighet ska motverka fusk och felaktiga utbetalningar börjar gälla 1 juli

En ny lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet börjar gälla den 1 juli 2024. Lagen berör arbetslöshetskassorna, flera myndigheter och kommuner.

– Det är positivt att det nu finns en lag som ger förutsättningar till att a-kassorna och myndigheter kan utbyta uppgifter i större utsträckning för att kunna motverka fusk och felaktiga utbetalningar. Det har varit efterfrågat från oss på IAF och andra myndigheter, men även från personer som har tagit emot arbetslöshetsersättning, säger Mathias Wahlsten, generaldirektör vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). 

IAF:s attitydundersökning om inställningen till bidragsbrott och kontroller visar att en hög andel av de som hade arbetslöshetsersättning under 2023; 65 procent, anser att myndigheterna borde få utbyta mer information med varandra i kontrollsyfte. I undersökningen deltog 3400 personer som hade arbetslöshetsersättning under 2023.

Figur 10 från rapport 2024:7 visar att 65 procent instämmer i att myndigheterna borde få utbyta mer information med varandra i kontrollsyfte

Den nya lagen innebär att en arbetslöshetskassa, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, eller en kommun ska lämna en uppgift som den förfogar över till en annan av dessa aktörer om uppgiften behövs i den mottagande aktörens författningsreglerade verksamhet för att säkerställa korrekta beslutsunderlag för att förebygga, förhindra, upptäcka eller utreda felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.