IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ny chefsjurist vid IAF

Den 1 juni började Lena Byström tjänsten som chefsjurist och chef för rättsenheten vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Bilden visar Lena ByströmSom chefsjurist och chef för rättsenheten ansvarar Lena Byström för det juridiska stödet och styrningen inom myndighetens förvaltnings- och tillsynsuppdrag.