IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Nu öppnar vi Mina sidor för a-kassorna

Den 1 november kan a-kassorna börja använda fler e-tjänster hos IAF. Då lanserar vi Mina sidor som handläggare vid a-kassorna når genom att logga in med Bank-ID på vår webbplats.

Bild på Michael Nylander, IT-strateg på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF

– Mina sidor innebär att a-kassorna kan följa flera av sina pågående ärenden digitalt. Istället för att skicka in påskrivna papper med posten gör de en digital signering och skickar in sitt underlag via Mina Sidor, säger Michael Nylander som är IT-strateg på IAF.

Tjänsterna i Mina Sidor har testats av en referensgrupp där fyra a-kassor har deltagit som pilotanvändare.

Huvudsyftet med Mina sidor är att kunna kommunicera digitalt på ett säkert sätt i ärenden som berör en a-kassa. Målet för IAF är att Mina sidor ska bidra till ökad tillgänglighet och förbättrad service till a-kassorna.

– Det är viktigt för oss på IAF att hela tiden förenkla och förbättra våra arbetssätt, avslutar Michael Nylander.

Bildkollage över startsidan för Mina Sidor i dator, pekplatta och mobil enhet

E-tjänster i Mina sidor:

  • Ärenden, visar pågående och avslutade ärenden hos IAF. 
  • Skicka in ny handling, används för att skicka in en ny handling till IAF som inte är kopplat till ett pågående ärende.
  • Ansökan om ändrad medlemsavgift, används för att skicka in ansökan om att ändra medlemsavgiften.
  • Medlemsstatistik och finansieringsavgift
  • Behörigheter hanteras i Mina sidor. Beställningen av behörigheter signeras digitalt innan den skickas till IAF.
  • Skicka in styrelseprotokoll.